Przystawka do pomiaru indukcyjności

Ostatnie zmiany 6 styczeń 2011




Przydatny kawałek płytki, pozwalający oszacować wielkość indukcyjności.

Kit AVT-2813.

Powrót